Ấn Triện Cổ Phong | Khắc Triện Đá TPHCM

SẢN PHẨM MỚI

ẤN TRIỆN lỤC THẠCH

ẤN TRIỆN ĐÁ HỒNG THẠCH

ẤN TRIỆN ĐÁ BẠCH THẠCH

[giaban]Liên hệ[/giaban] [masp]RFE2501[/masp] [mota]Tác phẩm ấn triện 
Kích thước ấn 2,5cm
Chất liệu hồng thạch, đá tự nhiên
Giá đã bao gồm công khắc
Tặng kèm hộp + mực
Ấn đã được bôi sáp bảo dưỡng cẩn thận
Quý khách cần khắc ấn triện xin nhấn [THÊM VÀO GIỎ HÀNG] sau đó vào giỏ hàng và tiếp tục nhấn [ĐẶT HÀNG] [/mota] [chitiet] 
[/chitiet]

[giaban]Liên hệ[/giaban] [masp]RZL2502[/masp] [mota]Tác phẩm ấn triện Long Hàm Châu
Kích thước ấn 2,5cm
Chất liệu hồng thạch, đá tự nhiên
Giá đã bao gồm công khắc
Tặng kèm hộp + mực
Ấn đã được bôi sáp bảo dưỡng cẩn thận
Quý khách cần khắc ấn triện xin nhấn [THÊM VÀO GIỎ HÀNG] sau đó vào giỏ hàng và tiếp tục nhấn [ĐẶT HÀNG] [/mota] [chitiet]


 [/chitiet]

[giaban]245,000[/giaban] [masp][/masp] [mota] Dao khắc triện hợp kim
Quý khách cần khắc ấn triện xin nhấn [THÊM VÀO GIỎ HÀNG] sau đó vào giỏ hàng và tiếp tục nhấn [ĐẶT HÀNG] [/mota] [chitiet] 

[/chitiet]

[giaban]85,000[/giaban] [masp][/masp] [mota]
Quý khách cần khắc ấn triện xin nhấn [THÊM VÀO GIỎ HÀNG] sau đó vào giỏ hàng và tiếp tục nhấn [ĐẶT HÀNG] [/mota] [chitiet]

 [/chitiet]

[giaban]Liên hệ[/giaban] [masp]CBH25R[/masp] [mota] Phôi đá Hồng Thanh Thạch
Kích thước phôi 2,5cm
1 Hộp 4 phôi
Khách mua phôi đá xin nhấn [THÊM VÀO GIỎ HÀNG] sau đó vào giỏ hàng và tiếp tục nhấn [ĐẶT HÀNG] [/mota] [chitiet] [/chitiet]

[giaban]Liên hệ[/giaban] [masp]CBH20Rr[/masp] [mota]Phôi chữ nhật Hồng Thanh Thạch


Kích thước ấn 2cm x 5cm
Chất liệu hồng thạch, đá tự nhiên

Xin nhấn [THÊM VÀO GIỎ HÀNG] sau đó vào giỏ hàng và tiếp tục nhấn [ĐẶT HÀNG] [/mota] [chitiet] 


[/chitiet]

[giaban]Liên hệ[/giaban] [masp]CBH20C[/masp] [mota]Phôi đá tròn Hồng Thanh Thạch
Kích thước ấn 2,5cm
Chất liệu hồng thạch, đá tự nhiên
1 Hộp 4 phôi
Xin nhấn [THÊM VÀO GIỎ HÀNG] sau đó vào giỏ hàng và tiếp tục nhấn [ĐẶT HÀNG] [/mota] [chitiet]
[/chitiet]