Ấn Triện Cổ Phong | Khắc Triện Đá TPHCM

SẢN PHẨM MỚI

ẤN TRIỆN lỤC THẠCH

ẤN TRIỆN ĐÁ HỒNG THẠCH

ẤN TRIỆN ĐÁ BẠCH THẠCH

[giaban]175,000[/giaban] [masp]BGT2002[/masp] [mota]Tác phẩm ấn triện đá
Kích thước ấn 2cm
Chất liệu hắc lục thạch, đá tự nhiên
Giá đã bao gồm công khắc
Tặng kèm hộp + mực
Ấn đã được bôi sáp bảo dưỡng cẩn thận
Quý khách cần khắc ấn triện xin nhấn [THÊM VÀO GIỎ HÀNG] sau đó nhấn [ĐẶT HÀNG NGAY] [/mota] [chitiet]

[/chitiet]

[giaban]175,000[/giaban] [masp]YBT2502[/masp] [mota]Tác phẩm ấn triện đá trơn
Kích thước ấn 2,5cm
Chất liệu thanh điền thạch, đá tự nhiên
Giá đã bao gồm công khắc
Tặng kèm hộp + mực
Ấn đã được bôi sáp bảo dưỡng cẩn thận
Quý khách cần khắc ấn triện xin nhấn [THÊM VÀO GIỎ HÀNG] sau đó nhấn [ĐẶT HÀNG NGAY] [/mota] [chitiet]

[/chitiet]

[giaban]195,000[/giaban] [masp]MWT2002[/masp] [mota]Tác phẩm ấn triện đá
Kích thước ấn 2cm
Chất liệu bạch thạch, đá tự nhiên
Giá đã bao gồm công khắc
Tặng kèm hộp + mực
Ấn đã được bôi sáp bảo dưỡng cẩn thận

Quý khách cần khắc ấn triện xin nhấn [THÊM VÀO GIỎ HÀNG] sau đó nhấn [ĐẶT HÀNG NGAY] [/mota] [chitiet]
[/chitiet]

[giaban]235,000[/giaban] [masp]MWT2502[/masp] [mota]Tác phẩm ấn triện trơn đá bạch thạch
Kích thước ấn 2,5cm
Chất liệu đá tự nhiên
Giá đã bao gồm công khắc
Tặng kèm hộp + mực
Ấn đã được bôi sáp bảo dưỡng cẩn thận
Quý khách cần khắc ấn triện xin nhấn [THÊM VÀO GIỎ HÀNG] sau đó nhấn [ĐẶT HÀNG NGAY] [/mota] [chitiet] [/chitiet]

[giaban]285,000[/giaban] [masp]RBT2501[/masp] [mota]Tác phẩm ấn triện Tỳ Hưu đá
Kích thước ấn 2,5cm
Chất liệu hồng thạch, đá tự nhiên
Giá đã bao gồm công khắc
Tặng kèm hộp + mực
Ấn đã được bôi sáp bảo dưỡng cẩn thận
Quý khách cần khắc ấn triện xin nhấn [THÊM VÀO GIỎ HÀNG] sau đó nhấn [ĐẶT HÀNG NGAY] [/mota] [chitiet]

[/chitiet]

[giaban]595,000[/giaban] [masp]COMBORD[/masp] [mota]Tác phẩm ấn triện rồng đá
Bộ 5 phôi kèm 5 hộp (mỗi phôi 1 hộp)

Kích thước ấn 2,5cm
Chất liệu hồng thạch, đá tự nhiên
Tặng kèm bộ dao khắc triện phổ thông + đá mài + 1 phôi thanh điền (tổng trị giá 225k)
Quý khách cần mua đặt hàng tại Facebook page
Giá cho Combo chỉ 595k[/mota] [chitiet]

 [/chitiet]

[giaban]395,000[/giaban] [masp]RSN2501[/masp] [mota]Tác phẩm ấn triện Toan Nghê đá
Kích thước ấn 2,5cm
Chất liệu hồng thạch, đá tự nhiên
Giá đã bao gồm công khắc
Tặng kèm hộp + mực
Ấn đã được bôi sáp bảo dưỡng cẩn thận
Quý khách cần khắc ấn triện xin nhấn [THÊM VÀO GIỎ HÀNG] sau đó nhấn [ĐẶT HÀNG NGAY] [/mota] [chitiet] [/chitiet]