Ấn Triện Cổ Phong | Khắc Triện Đá TPHCM

SẢN PHẨM MỚI

ẤN TRIỆN lỤC THẠCH

ẤN TRIỆN ĐÁ HỒNG THẠCH

ẤN TRIỆN ĐÁ BẠCH THẠCH

[giaban]285,000[/giaban] [masp]RBT2501[/masp] [mota]Tác phẩm ấn triện Tỳ Hưu đá
Kích thước ấn 2,5cm
Chất liệu hồng thạch, đá tự nhiên
Giá đã bao gồm công khắc
Tặng kèm hộp + mực
Ấn đã được bôi sáp bảo dưỡng cẩn thận
Quý khách cần khắc ấn triện xin nhấn [THÊM VÀO GIỎ HÀNG] sau đó nhấn [ĐẶT HÀNG NGAY] [/mota] [chitiet]

[/chitiet]

[giaban]595,000[/giaban] [masp]COMBORD[/masp] [mota]Tác phẩm ấn triện rồng đá
Bộ 5 phôi kèm 5 hộp (mỗi phôi 1 hộp)

Kích thước ấn 2,5cm
Chất liệu hồng thạch, đá tự nhiên
Tặng kèm bộ dao khắc triện phổ thông + đá mài + 1 phôi thanh điền (tổng trị giá 225k)
Quý khách cần mua đặt hàng tại Facebook page
Giá cho Combo chỉ 595k[/mota] [chitiet]

 [/chitiet]

[giaban]395,000[/giaban] [masp]RSN2501[/masp] [mota]Tác phẩm ấn triện Toan Nghê đá
Kích thước ấn 2,5cm
Chất liệu hồng thạch, đá tự nhiên
Giá đã bao gồm công khắc
Tặng kèm hộp + mực
Ấn đã được bôi sáp bảo dưỡng cẩn thận
Quý khách cần khắc ấn triện xin nhấn [THÊM VÀO GIỎ HÀNG] sau đó nhấn [ĐẶT HÀNG NGAY] [/mota] [chitiet] [/chitiet]

[giaban]195,000[/giaban] [masp]PZL2501 Giá: 419,000[/masp] [mota]Tác phẩm ấn triện rồng ngậm ngọc đá
Kích thước ấn 2,5cm
Chất liệu hồng thạch, đá tự nhiên
Giá đã bao gồm công khắc
Tặng kèm hộp + mực
Ấn đã được bôi sáp bảo dưỡng cẩn thận
Quý khách cần khắc ấn triện xin nhấn [THÊM VÀO GIỎ HÀNG] sau đó nhấn [ĐẶT HÀNG NGAY] [/mota] [chitiet] 


[/chitiet]

[giaban]70,000[/giaban] [masp]EtoA[/masp] [mota]

Dùng để giữ ấn triện đá khắc thủ công
Quý khách cần mua Eto xin nhấn [THÊM VÀO GIỎ HÀNG] sau đó vào giỏ hàng và tiếp tục nhấn [ĐẶT HÀNG] [/mota] [chitiet] [/chitiet]

[giaban]Liên hệ[/giaban] [masp]RFE2501[/masp] [mota]Tác phẩm ấn triện 
Kích thước ấn 2,5cm
Chất liệu hồng thạch, đá tự nhiên
Giá đã bao gồm công khắc
Tặng kèm hộp + mực
Ấn đã được bôi sáp bảo dưỡng cẩn thận
Quý khách cần khắc ấn triện xin nhấn [THÊM VÀO GIỎ HÀNG] sau đó vào giỏ hàng và tiếp tục nhấn [ĐẶT HÀNG] [/mota] [chitiet] 
[/chitiet]

[giaban]Liên hệ[/giaban] [masp]RZL2502[/masp] [mota]Tác phẩm ấn triện Long Hàm Châu
Kích thước ấn 2,5cm
Chất liệu hồng thạch, đá tự nhiên
Giá đã bao gồm công khắc
Tặng kèm hộp + mực
Ấn đã được bôi sáp bảo dưỡng cẩn thận
Quý khách cần khắc ấn triện xin nhấn [THÊM VÀO GIỎ HÀNG] sau đó vào giỏ hàng và tiếp tục nhấn [ĐẶT HÀNG] [/mota] [chitiet]


 [/chitiet]