Ấn Triện Cổ Phong | Khắc Triện Đá TPHCM

SẢN PHẨM MỚI

ẤN TRIỆN TUYỂN CHỌN

ẤN TRIỆN lỤC THẠCH

ẤN TRIỆN ĐÁ HỒNG THẠCH

ẤN TRIỆN ĐÁ BẠCH THẠCH

[giaban]LIÊN HỆ[/giaban] [masp]TUYENCHON[/masp] [mota]Tác phẩm ấn triện KỲ LÂN đá
Kích thước ấn VUÔNG 2,5cm, OVAL 2~3CM
Chất liệu ĐÁ TUYỂN CHỌN đá tự nhiên.

*Nên tải lại trang trường hợp chỉ thấy vài hình.
Giá đã bao gồm công khắc
Tặng kèm hộp + mực
Ấn đã được bôi sáp bảo dưỡng cẩn thận
Do ấn tuyển chọn chỉ có vài phôi, khách thích ấn nào vui lòng nhắn cho shop để shop xem còn hàng hay không. Ảnh chụp ra sao thì ấn thực tế sẽ như vậy, khách vui lòng không nhắn tin xin thêm hình thực tế. 
 [/mota] [chitiet]

 
[/chitiet]