Ấn Triện Cổ Phong | Khắc Triện Đá TPHCM

SẢN PHẨM MỚI

ẤN TRIỆN TUYỂN CHỌN

ẤN TRIỆN lỤC THẠCH

ẤN TRIỆN ĐÁ HỒNG THẠCH

ẤN TRIỆN ĐÁ BẠCH THẠCH

[giaban]Liên hệ[/giaban] [masp]HHXN2505[/masp] [mota]Tác phẩm ấn triện Tỳ Hưu đá
Kích thước ấn 2,5cm
Chất liệu hồng hoàng cao sơn thạch, đá tự nhiên
Giá đã bao gồm công khắc
Tặng kèm hộp + mực
Ấn đã được bôi sáp bảo dưỡng cẩn thận
Quý khách cần khắc ấn triện xin nhấn [THÊM VÀO GIỎ HÀNG] sau đó nhấn [ĐẶT HÀNG NGAY] [/mota] [chitiet]

[/chitiet]

[giaban]Liên hệ[/giaban] [masp]8AAA[/masp] [mota]Tác phẩm ấn triện Tỳ Hưu đá
Chất đá siêu quý hiếm
Đá tự nhiên
Giá đã bao gồm công khắc
Tặng kèm hộp + mực
Ấn đã được bôi sáp bảo dưỡng cẩn thận
Quý khách cần khắc ấn triện xin nhấn [THÊM VÀO GIỎ HÀNG] sau đó nhấn [ĐẶT HÀNG NGAY] [/mota] [chitiet]

[/chitiet]

[giaban]Liên hệ[/giaban] [masp]808000[/masp] [mota]Tác phẩm ấn triện rồng đá
Chất liệu thanh điểm hoàng, đá tự nhiên
Mặt rồng vàng quý hiếm
Giá đã bao gồm công khắc
Tặng kèm hộp + mực
Ấn đã được bôi sáp bảo dưỡng cẩn thận
Quý khách cần khắc ấn triện xin nhấn [THÊM VÀO GIỎ HÀNG] sau đó nhấn [ĐẶT HÀNG NGAY] [/mota] [chitiet]

[/chitiet]

[giaban]50,000[/giaban] [masp]AB2709[/masp] [mota]Các triện đá trơn shop đều gắn tua rua vải vào được
Các triện phôi thú theo cảm quan cá nhân thì có lẽ ko nên gắn tua rua

Các sản phẩm nếu đã có tua rua thì khách ko cần đặt thêm
Khách thích gắn tua rua cho triện trơn
thì có thể nhấn thêm vào giỏ hàng hoặc ghi chú ở đơn đặt hàng giúp shop nhé
Shop cảm ơn khách
Quý khách cần tua rua xin nhấn [THÊM VÀO GIỎ HÀNG] sau đó nhấn [ĐẶT HÀNG NGAY] [/mota] [chitiet]


[/chitiet]

[giaban]Liên hệ[/giaban] [masp]LGXN2502[/masp] [mota]Tác phẩm ấn triện Tỳ Hưu đá
Kích thước ấn 2,5cm
Chất liệu lão qua thạch, đá tự nhiên
Giá đã bao gồm công khắc
Tặng kèm hộp + mực
Ấn đã được bôi sáp bảo dưỡng cẩn thận
Quý khách cần khắc ấn triện xin nhấn [THÊM VÀO GIỎ HÀNG] sau đó nhấn [ĐẶT HÀNG NGAY] [/mota] [chitiet]

[/chitiet]

[giaban]Liên hệ[/giaban] [masp]TDH2501[/masp] [mota]Tác phẩm ấn triện Tỳ Hưu đá
Kích thước ấn 2,5cm
Chất liệu Thanh điểm hồng thạch, đá tự nhiên
Giá đã bao gồm công khắc
Tặng kèm hộp + mực
Ấn đã được bôi sáp bảo dưỡng cẩn thận
Quý khách cần khắc ấn triện xin nhấn [THÊM VÀO GIỎ HÀNG] sau đó nhấn [ĐẶT HÀNG NGAY] [/mota] [chitiet]

[/chitiet]

[giaban]Liên hệ[/giaban] [masp]DHXN2504[/masp] [mota]Tác phẩm ấn triện Tỳ Hưu đá
Kích thước ấn 2,5cm
Chất liệu đào hoa thạch, đá tự nhiên
Giá đã bao gồm công khắc
Tặng kèm hộp + mực
Ấn đã được bôi sáp bảo dưỡng cẩn thận
Quý khách cần khắc ấn triện xin nhấn [THÊM VÀO GIỎ HÀNG] sau đó nhấn [ĐẶT HÀNG NGAY] [/mota] [chitiet]

[/chitiet]